Belastingaangifte vergeten wat nu?

Belastingaangifte vergeten?

U mag van de Belastingdienst in de herkansing zonder dat dit consequenties heeft. Voordat u kans loopt op een boete bent u al maanden verder.


Te laat met je belastingaangifte? Geen Paniek!

Als u van de Belastingdienst een uitnodiging hebt gekregen om belastingaangifte te doen dan bent u verplicht dat te doen voor de uiterste inleverdatum. In de praktijk is de jaarlijkse belastingaangifte echter typisch zo´n klusje wat mensen graag voor zich uitschuiven. Maar uitstel is geen afstel. Die uiterste inleverdatum komt er onherroepelijk aan. Wat zijn de mogelijkheden wanneer u in tijdnood komt?

Probeer zelf uitstel te krijgen

U realiseert zich op de laatste dag van de inzendtermijn dat u nog geen belastingaangifte gedaan heeft en de aangifte die dag zelf doen helaas gaat niet meer lukken. Probeer dan uitstel te krijgen voor het indienen van uw belastingaangifte. Vele Nederlanders hebben elk jaar meer tijd voor hun belastingaangifte na het verkrijgen van uitstel. Uitstel aanvragen kunt u zelf doen. Met uw burgerservicenummer bij de hand belt u de Belastingtelefoon 0800-0543. U krijgt vervolgens 4 maanden uitstel. Als het goed is ontvangt u een schriftelijke bevestiging van het uitstel. U kunt ook online uitstel aanvragen via de website van de Belastingdienst. Ook dit uitstel is weer 4 maanden. De derde optie is schriftelijk. Hiervoor kunt u een formulier van de Belastingdienst gebruiken.

Of regel uitstel via een intermediar

Het kan ook voorkomen dat u er pas achter komt dat u vergeten bent belastingaangifte te doen als de uiterste inzenddatum al verlopen is. U kunt dan zelf geen uitstel meer aanvragen. Geen nood. intermediars als belastingadviseurs en accountants die in het bezit zijn van een beconnummer kunnen via de zogenaamde Becon-uitstelregeling nog uitstel voor u krijgen nadat de reguliere inzendtermijn is verlopen. Zelfs als u al een herinnering hebt ontvangen van de Belastingdienst kan op deze manier nog steeds uitstel verkregen worden. Dit uitstel is voor een volledig jaar. De belastingaangifte 2017 moet voor 1 Mei ingediend worden. Met dit uitstel moet uw aangifte voor 1 Mei 2019 binnen zijn bij de fiscus. 

Bij te late belastingaangifte eerst een herinnering

Bij een te laat ingediende belastingaangifte waarvan de termijnoverschrijding overzienbaar is zijn er in de praktijk eigenlijk geen vervelende consequenties. Enkele weken na de datum waarop u belastingaangifte eigenlijk binnen had moeten zijn bij de fiscus ontvangt u van de Belastingdienst eerst een herinnering. Dit is niet meer dan een kennisgeving dat de Belastingdienst heeft geconstateerd dat de aangifte niet ingediend is. U wordt vriendelijk verzocht dit alsnog te doen voor een bepaalde datum. Op dit moment kan er trouwens via een intermediar nog steeds uitstel worden verkregen!

Daarna volgt een aanmaning

Na de herinnering volgt er een aanmaning. Deze is dwingender van toon waarbij u gewezen wordt op het feit dat u kans loopt een verzuimboete te krijgen. Uitstel verkrijgen via een intermediar is nu niet meer mogelijk. Als er nu nog geen belastingaangifte wordt ingediend kan de Belastingdienst u een ambtshalve aanslag opleggen. Dit is een geschatte aanslag. In de praktijk is deze vaak te hoog. Een bewezen effectieve manier om de hardleerse belastingplichtige in beweging te krijgen. Tegen deze ambtshalve aanslag is natuurlijk bezwaar mogelijk. Alsnog belastingaangifte zal tot een nieuwe aanslag leiden. Dus tot op dit moment is er nog niets gebeurd wat niet teruggedraaid kan worden.

En hoe zit het nou met boetes?

Vervelender is het als de inspecteur u een verzuimboete oplegt wegens het niet tijdig doen van aangifte. De hoogte van deze boete hangt af van uw gedrag in het verleden. Is het de eerste keer dat u te laat bent dan is de boete  369,00 voor een aangifte inkomsten, schenk of erfbelasting. Ging u in voorgaande jaren al meerdere keren in de fout dan kan de boete oplopen tot  5278,00.

Een opgelegde boete moet wel proportioneel zijn. Als de schatkist door het niet indienen van een aangifte geen belasting is misgelopen dan staat een boete van  369,00 of meer niet in verhouding tot de `schade`. Met een beroep op het proportionaliteitsbeginsel kan zo´n boete middels een bezwaarschrift gelukkig vaak worden verminderd of helemaal van tafel worden gehaald.

Samengevat

Vergeten belastingaangifte te doen? Doe zo snel mogelijk alsnog belastingaangifte. Lukt het u niet zelf schakel dan hulp bij belastingaangifte in of vraag uitstel aan om meer te tijd te krijgen voor uw aangifte. Ontvangt de Belastingdienst geen belastingaangifte van u dan stuurt zij eerst een herinnering, dan een aanmaning en vervolgens een ambtshalve aanslag. Pas bij de aanmaning loopt u kans een boete te krijgen. Maar voor het zover is bent u al maanden verder.