M-biljet-aangifte-inkomstenbelasting-bij-emigatie-immigratie

M-biljet

Een M-biljet is het type belastingaangifte waarmee u aangifte inkomstenbelasting doet over het jaar waarin er sprake is van immigratie naar Nederland of emigratie naar het buitenland.

Wat is een M-biljet?


Een belastingaangiften het jaar van emigreren of immigreren kan alleen met een zogenaamd M-biljet. Een M-biljet kan door de belastingplichtige zelf alleen handmatig worden ingevuld en per post verzonden. Intermediairs beschikken vaak over aangiftesoftware waarmee het wel mogelijk is het M-biljet elektronisch in te dienen. Het papieren biljet met complexe vragen waarvan de implicaties vaak niet duidelijk zijn is voor de meeste mensen een stap te ver. Een M-formulier invullen wordt dan ook vaak uitbesteed aan een professional.

M-formulier invullen vaak voordelig

Als u geen M-biljet ontvangt van de Nederlandse fiscus is het verstandig toch een M-formulier in te vullen. Vaak is er namelijk een belastingteruggaaf te verwachten over het jaar waarin u emigreert of immigreert. Bij het 'verlonen' van uw salaris of uitkering wordt namelijk uitgegaan van een periode van 12 maanden. Aangezien het, in het jaar van aankomst of vertrek, om minder maanden gaat is er bijna altijd te veel loonheffing ingehouden. Deze kunt u door het indienen van een M-biljet terugvragen.

Hoe komt u aan een M-biljet?

Als u Nederland verlaat zult u het M-biljet in de meeste gevallen ontvangen op het adres wat u doorgegeven heeft toen u zich uitschreef bij de gemeentelijke basisadministratie. Als u zich in Nederland vestigde ontvangt u het M-biljet op uw nieuwe adres in Nederland. U kunt ook zelf om een M-biljet verzoeken bij de Belastingdienst Buitenland. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op het nummer: +31(0)55-538585. Een M-formulier downloaden via de website van de Belastingdienst is niet mogelijk.

Opgelet met vooringevulde belastingaangifte via website Belastingdienst

Let op als u in Nederland gewend was om zelf uw (vooringevulde) aangifte inkomstenbelasting te doen via de site van de Belastingdienst. Mocht u dit weer van plan zijn dan zult u zien dat uw aangifte klaar staat zoals u gewend bent en ook de verzending ervan zal succesvol lijken. Maar de aangifte wordt door de fiscus niet in behandeling genomen. Hiervan ontvangt u geen melding. U heeft dan dus geen aangifte gedaan ondanks de ontvangstbevestiging die u ontving na het indienen.

Zorg dat de Nederlandse Belastingdienst u kan bereiken in het buitenland

De fiscus stuurt u na uw vertrek uit Nederland per post een M-biljet. En daarop volgend een aanslag inkomstenbelasting. Het kan voorkomen dat deze niet arriveren op uw nieuwe adres. Als ook herinneringen en aanmaningen niet aankomen zal de belastingdienst u uiteindelijk een (te hoge) ambtshalve aanslag sturen. Ook kan er een boete opgelegd worden. Het is dus aan te raden een postadres aan te houden in Nederland. Of activeer uw berichtenbox op MijnOverheid.nl zodat u op de hoogte blijft.

Bent u, of uw fiscaal partner, een kwalificerend buitenlands belastinglichtige?

Als u zich uitschrijft uit Nederland bij de gemeentelijke basisadministratie zal de Nederlandse fiscus u behandelen als een buitenlandse belastingplichtige. In principe komt u dan niet meer in aanmerking voor de fiscale faciliteiten die Nederland biedt. Denk bijvoorbeeld aan hypotheekrenteaftrek, aftrek van zorgkosten, studiekosten enz. Tenzij u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. Als u aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet zult u fiscaal hetzelfde behandeld worden als een binnenlands belastingplichtige en dit voor het hele jaar. Buitenlandse aftrekposten gedurende de buitenlandse periode kunnen op deze manier in Nederland tot aftrek leiden. Heeft u een fiscaal partner dan dient deze ook aan de voorwaarden te voldoen om fiscaal partner te kunnen blijven.

Voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht

U bent gaan wonen in een EU-land, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland of een van de BES-eilanden. En 90% van uw wereldinkomen is belast in Nederland. Bovendien dient u in het bezit te zijn van een inkomensverklaring van het andere woonland. Zo'n inkomensverklaring kunt u in 24 talen downloaden via de website van de Belastingdienst. In de praktijk kan het bemachtigen van zo'n inkomensverklaring een uitdaging zijn. Het 90% criterium is regelmatig onderwerp van discussie. Recente jurisprudentie opent de weg naar kwalificerende buitenlandse belastingplicht ook als er minder dan 90% van het wereldinkomen belast is in Nederland. Overleg met een belastingadviseur als u substantiĆ«le buitenlandse aftrekposten heeft en niet aan het 90% criterium voldoet.

Het is aan te bevelen een belastingadviseur in te schakelen voor het invullen van uw M-biljet.

Een M-formulier invullen is een complexe aangelegenheid. Voor het invullen is specifieke fiscale kennis vereist. Een belastingadviseur is geen overbodige luxe en verdient zich  in veel gevallen al snel terug. Hij of zij kan ook de uitkomst van verschillende scenario's met u doorrekenen. Vult u het papieren M-biljet zelf in dan blijft de uitkomst een verrassing tot het moment waarop u de aanslag ontvangt.

M-formulier invullen door een Register Belastingadviseur? Bel 088 0 600 600

15 jaar ervaring in de internationale belastingpraktijk.

neem vrijblijvend contact op 195,000 all-inn