Wat is een belastingaangifte?

Een verklaring van u als belastingplichtige waarmee de Belastingdienst het te betalen, of door u te ontvangen, bedrag aan inkomstenbelasting kan bepalen.

Wie kan of moet belastingaangifte doen?

Als u van de Belastingdienst een uitnodiging heeft ontvangen bent u verplicht belasting-aangifte te doen. U kunt ook op eigen initiatief een aangifte inkomstenbelasting indienen. Dit kan tot 5 jaar terug.

Als u hypotheekrente betaalt of aftrekposten heeft. Een fiscaal partner heeft die meer verdient dan uzelf. Als u kinderen heeft, niet het hele jaar gewerkt heeft of inkomen heeft gehad via verschillende werkgevers of uitkeringsinstanties kan het lonen een belastingaangifte in te dienen.

Ook een sterk wisselend inkomen kan door middeling tot een belastingteruggave leiden.

Hoe doe ik belastingaangifte?

U kunt zelf een belastingaangifte indienen via de website van de Belastingdienst. M.b.v. een DigiD.

Of u schakelt een belastingadviseur in. In bijna alle gevallen gebeurt het indienen van een aangifte inkomstenbelasting electronisch. Alleen een M-biljet dient per post ingediend te worden.

Welke soort belastingaangifte moet ik indienen?

De verschillende soorten belastingaangiftes zijn onderverdeeld in biljetten. Het standaard biljet is een P-biljet. In de meeste gevallen zal dit de juiste keuze zijn. Er zijn echter een paar uitzonderingen.

In het jaar van overlijden dient er aangifte gedaan worden middels een F-biljet.

Buitenlandse belastingplichtigen met Nederlands inkomen of vermogen dienen een C-biljet in.

Bent u geĆ«migreerd of geĆÆmmigreerd dan doet u aangifte inkomstenbelasting met een M-biljet.

Ondernemers doen belastingaangifte met een W-biljet

 

Voor wanneer moet een belastingaangifte ingediend zijn?

Als u verplicht bent aangifte te doen over 2017 dan moet deze ingediend zijn voor 1 mei 2018.

Heeft u meer tijd nodig dan kunt u 3 maanden uitstel aanvragen via de Belastingtelefoon of online via de website van de Belastingdienst.

De meeste belastingadviseurs of accountants in het bezit van een beconnummer kunnen een volledig jaar uitstel voor u krijgen.

Als u niet verplicht bent belastingaangifte te doen maar verwacht een belastingteruggaaf  te kunnen krijgen dient u de 5-jaartermijn goed in acht te nemen. U kunt bijvoorbeeld tot het einde van 2017 nog een belastingaangifte over 2012 indienen.