Met de OBV online bezwwarvoorziening online bezwaar maken tegen aanslag inkomstenbelasting

Online bezwaarvoorziening (OBV)

Voortaan kunt u online bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting via de website van de Belastingdienst. Bijlagen stuurt u eventueel mee en de status van uw bezwaar kunt u gewoon volgen.


Met de introductie van een nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV) doet de Belastingdienst een poging het bezwaarproces te vereenvoudigen.

Hoe werkt het online bezwaar in de nieuwe situatie?

U logt met behulp van uw DigiD in via de website van de Belastingdienst en maakt online bezwaar. Voordeel is dat bijlagen meteen ge-upload kunnen worden en u de afhandeling van het bezwaar ook kunt volgen. Volgens de Belastingdienst is de volgende stap het formaliseren van het bezwaar. Hiermee wordt bedoeld dat een aanvulling op een definitieve aanslag vanwege een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als een bezwaarschrift. Dit zou het proces aanzienlijk vereenvoudigen volgens de Belastingdienst. Vraag is natuurlijk of dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo zal zijn.

Vroeger kon ook online bezwaar gemaakt worden

In de oude situatie was het ook mogelijk online bezwaar te maken tegen een aanslag. Dit kon en kan door het indienen van een herziene belastingaangifte. Simpel door in te loggen, de oude belastingaangifte aan te vullen en nog een keer te verzenden. Deed u dat binnen de bezwaartermijn dat werd de herziene aangifte aangemerkt als bezwaar. Was u te laat dan behandelde de fiscus de nieuwe aangifte als verzoek ambtshalve vermindering. Dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Online bezwaarvoorziening een verbetering?

In de nieuwe situatie hoeft de fiscus geen vragenbrief te sturen en kunnen bewijsstukken meteen meegestuurd worden. Dat scheelt tijd en energie aan de kant van zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst. Door het gebruik van DigiD is ook een veilige omgeving gecreƫerd. Inspecteurs gaven vroeger met enige regelmaat hun e-mailadres om de communicatie te bespoedigen. Maar hier kleven natuurlijk risico's aan.Of de online status van het bezwaar in de praktijk zo veel uit zal maken is de vraag. Van een wekenlange melding "In behandeling" wordt je namelijk ook niet veel wijzer.