Is sponsoring aftrekbaar?

Is sponsoring fiscaal aftrekbaar?

Jazeker zolang de uitgaven maar een zakelijk belang dienen. In de praktijk is het niet altijd even duidelijk of uitgaven voor sponsoring zakelijk of privé zijn.

Sponsoring is aftrekbaar

Als er echter ook een privébelang aan de sponsoring verbonden is zal er kritisch gekeken worden of de uitgaven voor sponsoring daadwerkelijk hebben bijgedragen aan meer klanten en/of omzet. Bovendien moeten de sponsorkosten in verhouding staan tot het zakelijk belang.

Terug naar het raceteam van zoonlief

Een pakkende titel maar ook een zaak waar Rechtbank Leeuwarden zich over heeft mogen buigen. De vader zag zijn zoon al in de hoogste regionen van de autoracesport actief en sponsorde hem o.a. door raceauto's te huren. Deze kosten bracht hij in aftrek. Ook vanuit privé werden er substantiële betaald om het racen mogelijk te maken. Rechtbank Leeuwarden was van mening dat het hier om een hobby handelde ondanks de gemaakte reclame voor de onderneming van vader en corrigeerde de aftrek. Het persoonlijk belang had hier de overhand aldus de rechtbank.

Het "Cessna arrest" en de 40 bolides van Mr. Bram M.

Over het wel of niet zakelijke karakter van kosten is vaak discussie. Of het nu om sponsoring gaat of niet. Zodra kosten een gemengd karakter hebben zal er naar gelang de belangen van partijen verschil van mening zijn over de zakelijkheid van uitgaven en de omvang van de uitgaven. In de fiscale praktijk wordt dan nogal eens gerefereerd aan het zogenaamde "Cesna-arrest". Ook voor de vraag of sponsoring aftrekbaar is een belangrijk arrest.

In deze zaak hield een medisch specialist er een eigen vliegtuig op na om congressen in het buitenland te bezoeken, u raadt het al een Cessna. De kosten met betrekking tot het in de lucht houden van dit vliegtuig had de ondernemer volledig ten laste van de winst gebracht. Vraag was nu of en in hoeverre deze kosten als zakelijk aangemerkt konden worden. De Hoge Raad oordeelde dat de kosten wel degelijk zakelijk waren echter voor zover een redelijk denkend ondernemer deze ook voor zijn onderneming zou hebben gemaakt.

Van recentere datum is een zaak waarbij een (inmiddels ex-) advocaat de kosten van 40 auto's als zakelijk had aangemerkt. Het ging hier grotendeels om luxe bolides van Italiaanse, Engelse en Duitse makelij. De inspecteur stond slechts aftrek toe voor een tweetal auto's. Vervolgens werd er geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Ook hier refereerde de Hoge Raad aan haar eerdere conclusie in het "Cessna-arrest" en stelde de inspecteur in het gelijk.

Om te beoordelen of sponsoring aftrekbaar is dient er dus eerst gekeken te worden of de gemaakte kosten een persoonlijk belang dienen van de ondernemer. Is dit uitsluitend het geval dan is aftrek van de baan. Is dit niet het geval maar dienen de kosten ook geen zakelijk belang dan ook geen aftrek. Is er wel een zakelijk belang dan is de sponsoring aftrekbaark in zoverre een andere redelijk denkende ondernemer de kosten ook gemaakt zou hebben in het belang van zijn onderneming.

Sponsoring aftrekbaar voor zowel DGA als IB ondernemer

Uitgaven voor sposoring zijn aftrekbaar voor zowel de IB-ondernemer (Eenmanszaak / Z.Z.P., firmant in in een V.O.F. of maat in een maatschap) als de DGA. Echter indien zakelijk en in een redelijke verhouding tot het zakelijke belang. Bij de IB-ondernemer zal bij ontbreken van een zakelijke karakter of een wanverhouding tussen de omvang van de uitgaven en het zakelijk belang de winst gecorrigeerd worden wat leidt tot het betalen van extra inkomstenbelasting afhankelijk van de tariefgroep.

Bij de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) zullen kosten zonder zakelijk belang of excessieve kosten aangemerkt worden als een aandeelhoudersbelang en gezien worden als een dividenduitkering. Hierover wordt 25% inkomstenbelasting geheven in Box II.

Is de BTW van sponsoring aftrekbaar?

De omzetbelasting op sponsoring is gewoon in vooraftrek te brengen waarbij de normale regels van kracht zijn. Onverminderd geldt hier natuurlijk de zakelijkheidseis. Dus zakelijk karakter en een factuur die aan de factuurvereisten voldoet die de fiscus stelt. In ieder een factuur geval op naam van de zaak met een duidelijk omschreven tegenprestatie en BTW-bedrag. Wel een zakelijk belang maar geen duidelijke tegenprestatie? Boek de kosten dan als zakelijke gift maar trek geen BTW af.

In de praktijk komt het vaak voor dat aan de sponsoring een tegenprestatie verbonden is. Uw bedrijf wordt bijvoorbeeld opgenomen in de reclame-uitingen van een regionaal sportevenement en u neemt het prijzengeld of de bekers voor uw rekening. Enige oplettendheid is dan vereist. Het kan zijn dat voor deze tegenprestaties een aftrekbeperking geldt of dat deze zelfs helemaal van aftrek uitgesloten zijn. In deze gevallen is de BTW-aftrek natuurlijk ook beperkt.

Als u bijvoorbeeld een aantal VIP-plaatsen ontvangt voor de finale van een prestigieus tennistoernooi voor uw relaties dan zijn dit representatiekosten of relatiegeschenken waarvoor een aftrekbeperking geldt. Slechts 73,5% van de uitgaven zal aftrekbaar zijn. Met betrekking tot de omzetbelasting mag de waarde van de VIP-plaats per relatie niet meer dan euro 227,00 (excl. btw) bedragen. Bij een hoger bedrag vervalt het recht op vooraftrek. Gaat het om horeca uitgaven, u neemt de hapjes en drankjes voor uw rekening, dan is de BTW in zijn geheel niet aftrekbaar.